Reglament

   La Cursa dels Cocons de Tivenys pertany al Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l’Ebre, . El reglament de la Cursa dels Cocons és el corresponent a les Curses de Muntanya de les Terres de l’Ebre amb les següents normes específiques descrites a continuació.

   La inscripció significa l’acceptació d’aquest reglament així com les indicacions que pugue fer el director de cursa o les persones designades pel mateix.

   La inscripció a la cursa implica l’acceptació d’aquest Reglament i els participants declaren estar preparats per a realitzar la prova i són els únics responsables del seu estat de forma, així com dels problemes mèdics que puguin derivar.

   El participant eximirà a l’Organització d’aquesta prova de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.
 
   La distància és de 24 Km aprox.de circuit de muntanya,combinat amb camins i senderes.

   La sortida és a les 21:30h del vespre, el lloc de concentració és al Recinte Firal de Tivenys. 15 minuts abans de la sortida els participants hauran d'estar situats a la zona de control de sortida.

   Es donarà un temps límit de 4.15h. per fer tot el recorregut.

   Hi haurà controls de pas, que obligarà al corredor a ensenyar-lo, en cas de que no passi pel control, el corredor quedarà descalificat. En cas de voler seguir corrent, ho faran sota la seva responsabilitat.

   L'organització podrà desqualificar a tots aquells corredors que no vagin en compte en l'entorn natural o que demostrin una actitud inadequada.

   La cursa es correrà amb sistema de cronometratge individual. El xip el facilitarà l’organització amb règim de lloguer per a tots aquells corredors que no en tingue. Un cop finalitzat s’haurà de retornar a la lína d’arribada.

   Cal dur sempre el dorsal facilitat per l’organització de forma visible.

   Els corredors que decideixin retirar-se de la prova hauran de comunicar-ho a l’organització mitjançant el control més proper al lloc de la retirada.

    El circuit per on discorre la cursa de muntanya estará degudament identificat i marcat amb cintes i cartells indicadors. Hi hauran punts de control de cumpliment obligatori.

  L'organització es reserva el dret d'anul.lar la prova o modificar el recorregut, si per qualsevol circumstància ho creu convenient.

    Pel sol fet de participar s'accepta el present reglament. Tot allò que no hi quedi especificat restarà sota la decisió de l'organització o bé al Reglament Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l'Ebre.INFRACCIONS


En el reglament de cada cursa existiran tres tipus d'infraccions, lleus, greus i molt greus. Les infraccions lleus i greus es penalitzaran en temps des de 3 minuts fins a la desqualificació.
Les molt greus, significaran la desqualificació immediata del corredor.

 Sancions lleus i greus:
 Tallar o escurçar el recorregut sortint de l'itinerari indicat

 No portar el calçat adequat per una cursa de muntanya o el material obligatori marcat per l'organització (malles llargues, jaqueta paravents, ulleres de sol, guants,
etc).

Llençar deixalles fora dels llocs designats desprès de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa.

No dur el dorsal en lloc visible.

Anticipar-se al senyal de sortida.


Sancions molt greus.

Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant tot o part del recorregut.

 No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives de companyonia i de respecte a la natura.

Qualsevol desconsideració amb els membres de l'organització o participants de la cursa.

Serà motiu de desqualificació finalitzar la prova més tard de l’hora de tancament del control d’arribada fixada per l’organització.

MARXA I CURSA CADET 

Per a la Cursa Junior , els participants hauran de presentar una autoritzaciò del seu tutor legal.

Per als menors que fan la marxa a mes de l'autoritzaciò hauran d'anar acompanyats duran tota la marxa , en cas de que algu membre de l'organitzaciò detecti que van sols els fara parar fins que arribe el seu acompanyant que es el que signara l'autoritzaciò .

 Tot allò que no estigui previst queda sota la decisió de la cursa.

 Cocons.cat


MATERIAL OBLIGATORI: FRONTAL O LLINTERNA.